Persoonsgerichte Zorg

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 60,00

Introductie

Welkom bij deze e-learning persoonsgerichte zorg

Inhoud

Zoals de titel al zegt gaat deze e-learning over persoonsgerichte zorg. Belangrijke vragen rondom dit thema worden beantwoord. We willen je hiermee vooral inspireren en het gemakkelijker maken om te groeien in persoonsgerichtheid.

Deze e-learning is specifiek gericht op het werk van de Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk (POH), zodat je als POH jouw consulten op een persoonsgerichte wijze kan uitvoeren.
Ook andere zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen, assistentes en paramedici kunnen in deze e-learning leren over persoonsgerichte zorg. De enkele keer dat dan het woord ‘POH’ valt, lees of hoor daar dan jouw eigen rol.

Deze cursus bevat naast theorie vooral veel praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt. De laatste module is een online coaching module waarin je stapsgewijs jouw eigen plannen kunt concretiseren.

Werkwijze

Aan de hand van een duidelijke hoofdstukindeling kan je zelf je weg vinden in deze cursus. Sla over wat je nu even niet nodig hebt, pik er uit wat voor jou nu bruikbaar is of waar je zin in hebt. Een soort persoonsgerichte fruitmand.

Opbrengst

Het volgen van deze e-learning levert je het volgende op:

  • Inzicht in wat persoonsgerichte zorg is
  • Inzicht in het belang van persoonsgerichte zorg
  • Inspiratie om met persoonsgerichte zorg aan de slag te gaan
  • Een overzicht van theorie over persoonsgerichte zorg
  • “life hacks”: praktische tips om direct toe te passen
  • Een eigen plan voor het stapsgewijs groeien in persoonsgerichte zorg

En dat leidt weer tot:

  • Betere zorg
  • Meer werkplezier

Praktische informatie

De e-learning bevat ongeveer een half uur aan videomateriaal, 5 minuten aan geluidsfragmenten en een aantal pagina’s met tekstuele uitleg. Als je alles doorneemt ben je ongeveer een uur bezig.
Je kan de e-learning in stapjes doen en zo vaak bekijken als je wilt. Pagina’s die je bekeken hebt kan je als afgerond markeren, dan hou je een overzicht van wat je al eerder bekeken hebt.

Veel leer-, lees-, kijk- en luisterplezier gewenst!

Hier volgt een video die je kan afspelen om een indruk te krijgen van de e-learning.

 

Cursus Inhoud

Uitklappen
Welkom!
Introductie persoonsgerichte zorg
Verschillen en overeenkomsten met andere visies en modellen
'LIFE HACKS' TIPS VAN COLLEGA'S
'LIFE HACKS' GEBASEERD OP THEORIE
AAN DE SLAG MET JOUW ONTWIKKELING
HOE VERDER?