Open inschrijving

De komende tijd worden hier online trainingen gepubliceerd voor open inschrijving. Op dit moment worden alleen nog e-learnings op maat voor bedrijven/instellingen aangeboden.
Heb je interesse in een van onderstaande onderwerpen, stuur dan een mail naar leren@hansvdveen.nl

€60

Persoonsgerichte Zorg

Deze e-learning geeft duidelijke uitleg wat verstaan wordt onder Persoonsgerichte Zorg en hoe dit zich verhoudt tot andere onderwerpen, zoals positieve gezondheid of motiverende gespreksvoering. Veel tips uit praktijk en theorie maken dit direct toepasbaar.

€70

Communicatie in samenwerking

Problemen of moeite met samenwerking hebben vrijwel altijd te maken met de onderlinge communicatie. Deze e-learning reikt handvatten aan om de communicatie en daarmee de samenwerking te verbeteren.